POMOZTE
OCHRÁNIT
VODU!
foto: Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
V
Drop

Pitnou vodu pro tisíce Čechů
ohrožuje polská těžba uhlí.

Postihla vás někdy odstávka vody? Nemůžete umýt nádobí, zapnout pračku, osprchovat se ani si natočit sklenku vody. Dokážete si představit, že by ta odstávka už nikdy neskončila?

S tímto problémem se potýkají české rodiny žijící nedaleko polského dolu Turów. Jeho provoz způsobuje sucho, hluk, prach i bleskové záplavy. A situace má být ještě tíživější. Až tisícům lidí hrozí, že přijdou o pitnou vodu. Mnohé studny zejí prázdnotou již dnes, krajina vysychá.

Těžba byla navzdory českému nesouhlasu prodloužena, od května tohoto roku tak Polsko těží nezákonně, a pokračovat v této těžbě chce dalších 24 let.

Lokace dolu Turów

Důl se přiblíží na 70 m k české hranici. Hrozí vyschnutí krajiny i českých studen.

Hnědouhelný důl s elektrárnou Turów leží na jihozápadě Polska poblíž českých hranic. Těžařská činnost zde probíhá už od 60. let. Za tu dobu výrazně poškodila životní prostředí na českém území.

Jizerské hory zdevastované imisemi, pokles hladin podzemních vod místy až o 60 metrů. Zbývající voda stále odtéká do dolu a k zhoršení situace navíc přispívá také postupující sucho. Namísto nápravy historických škod však Polsko rozhodlo o prodloužení těžby. Děje se tak i přes jasný nesouhlas okolních států.

Mapa dolu Turów s plánovaným rozšířením

Těžařská činnost ohrožuje zdroje vody především v obcích Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Kvůli rozšíření těžby se postižená oblast násobně zvětší.

Obyvatelé přijdou o vodu.

Ve vesnici Uhelná, která leží nejblíže dolu, jsou studny vyschlé už řadu let. Její obyvatelé jsou ale připojeni na vodovod. V sousedních Václavicích takové štěstí nemají a vody se jim dlouhodobě nedostává. Další obce v okolí teď může čekat podobný osud. Některé rodiny budou nově pitnou vodu točit ne ze svých kohoutků, ale z hasičských cisteren.

Kamil
Kronus
VODA ZE STUDNY NESTAČÍ ANI NA PRANÍ.


Jeho příběh V

„Pustíme dnes myčku, nebo pračku?“ To je otázka, kterou si Kronusovi kladou často. Studna pro jejich spotřebu vody nestačí. Ani vodu z potoka, kterou si nosí do barelu na zahradě, nelze přečerpat do pračky a tak si mnohdy nemohou doma vyprat. Oblečení pak vozí do Jednoty bratrské v Chrastavě, nebo perou v práci.

Ve Václavicích chodí pro vodu k potoku.

„Ani rodina už za námi nechce jezdit.“

„Bojí se, že se nebudou moci sprchovat. Stalo se to totiž už několikrát,“ říká manželka pana Kronuse. Každý večer se potýkají s nejistotou, zdali budou mít druhý den dostatek vody pro sebe i děti. Voda v jejich studni dosahuje pouze do výšky pár centimetrů.

Z vašeho vodovodu natočíte
jeden litr vody za 5 sekund.

O tom se panu Kronusovi může pouze zdát. V jeho obci není vodovodní řad a ze své studny leckdy nenaplní ani sklenku.

Michal a Eva
Kopečtí
NEDOSTATKEM VODY TRPÍ RODINA I KONĚ.


Jejich příběh V

Důl připravil o vodu i chovatele koní. Už dva roky jsou jejich studniční zásoby tak malé, že sotva stačí pro napájení koní. V loňském roce si od města pronajali 1000litrový zásobník na vodu, který jim naplnili hasiči. Jistotu, že k tomu budou svolní i příště, ale nemají.

Loni dovezli vodu hasiči. Ale co letos?

2 piva za 1 várku prádla

Zásoby pitné vody do kuchyně nebo koupelny řeší buď balenou vodu z obchodu, nebo čerpáním od sousedů, kteří mají hluboký vrt. K sousedům chodí i s prádlem. Za jednu vypranou várku jim děkují dvěma lahvemi piva, směnný obchod tu naštěstí funguje.

Kolik vody spotřebuje vaše rodina za týden?

Běžná rodina se čtyřmi členy, bydlící v rodinném domku napojeném na vodovodní řád, spotřebuje průměrně 3000 litrů za týden. To je 3x větší množství vody, než se kterým musí vyjít rodina Kopeckých z Václavic. Navíc neví, kdy znova hasiči doplní zásobník.

Osobní hygiena, koupel, sprcha1 440 l
WC840 l
Praní, úklid140 l
Příprava jídla, mytí nádobí280 l
Zalévání200 l
Pití60 l
Ostatní40 l
Celkem3000 l

Rozšiřování dolu Turów zasáhlo dotčené obce už v minulosti. Lidem zde poklesla hladina podzemní vody místy dokonce o desítky metrů. Další prodloužení těžby neznamená „pouze” ztrátu pitné vody, ale je třeba také počítat s miliardovými náklady na její opětovné zajištění.

Michael
Martin
PRO PITNOU VODU MUSÍ K SOUSEDŮM.


Jeho příběh V

Ve Václavicích nemáte vyhráno, ani když vlastníte dvě studny. Z první studny si pan Martin může do sklenice načepovat jen železitou tekutinu s velkým obsahem manganu. V druhé studni začala před 15 lety voda ubývat. Prohloubil ji na vlastní náklady, ale přesto to nestačilo. Dnes je v ní vody sotva na pití. Užitkovou vodu tak čerpá 2× týdně ze 100 metrů vzdálené studny na obecním pozemku.

Ani prohloubení studny
tu často nepomůže

Kolik času trávíte obstaráváním vody?
Václavičtí klidně 4 hodiny týdně.

Užitkovou vodu získává pan Martin z obecní studny. Je to už takový jeho rituál. Natáhne 100 metrů hadic a 3 až 4 hodiny čeká, než načerpá kubík vody. I když s ní pak šetří, vydrží zásoby jeho čtyřčlenné rodině maximálně týden nebo 10 dní. Jednou měli dokonce tak málo vody, že ji museli do pračky nalévat zásobníkem na aviváž.

Z české strany strany mizí
až 100 cisteren vody za den.

Představte si frontu 100 cisteren. To je právě takové množství vody, které podle dostupných studií odtéká z české strany do dolu Turów každý den. Je to 3× víc, než kolik potřebují lidé ve vesnicích kolem na běžný provoz.

Matouš
Kirschner
VYBIL ČÁST STÁDA KVŮLI NEDOSTATKU VODY.


Jeho příběh V

Pana Kirschnera trápí nedostatek vody především kvůli zvířatům. Jeho 11 metrů hluboká studna na statku už vodu nemá a před dvěma lety tu vyschla i 1,5 metru hluboká přírodní studánka. Vodu z potoka tak filtruje čističkou s nanovlákny. Za 1 hodinu získá přibližně 10 litrů pitné vody.

11 metrů hluboká studna
už zcela vyschla

6 krav už musel vybít.
Neměly by co pít.

Vodou z potoka napájí pan Matouš i hospodářská zvířata. Stará se o malé stádo horských krav, má ovce, husy, králíky, koně a včely. Na jaře ale musel předčasně vybít 6 kusů dobytka. Vlivem těžby a sucha krajina trpí nedostatkem vody. Kvůli tomu nenarostla nová tráva, která by jinak nahradila docházející seno.

Víte kolik litrů vody na den potřebují
hospodářská zvířata?

Nedostatek vody má i další následky. Znemožňuje mimo jiné i živočišnou produkci, a tím klesá soběstačnost a ekonomická udržitelnost daného regionu.

Hluk, prach a znečištění ovzduší jsou dalšími negativními vlivy, které přináší povrchová těžba hnědého uhlí v dole Turów. Nejviditelnějším dopadem na životní prostředí a životy místních ale zůstává úbytek povrchových a podzemních vod.

Daniel
Gabryš
OKOLNÍ PŘÍRODA UMÍRÁ.


Jeho příběh V

Gabryšovi už 13 let rekultivují svůj pozemek. Vysazují křoviny i stromy a tvoří systém přirozeně zadržující vodu v půdě. Díky tomu pozorují, jak pozitivní vliv má jejich zahrada i na místní zvířectvo. V okolí ale sledují tendence přesně opačné. Mizející tůňky a potoky, vysychající bažiny, vysušená pole a vyprahlé louky.

V Uhelné sledují, jak příroda ustupuje dopadům těžby.

Kde před 13 lety tekl potok, je teď sucho.

Přímo za okny vidí krajinu českou, polskou i německou. Pozorují, jak hned za hranicí mizí další části lesa, drahocenná půda se mění v těžební plochu a umírají i jinak odolné stromy v okolních lesích. V nenávratnu se pomalu ztrácí i potůček, který tekl jen pár set metrů od Uhelné, když se sem rodina přistěhovala.

Vliv dolu na pohyb vody v krajině

Hloubka a rozloha dolu výrazně ovlivňují okolní ekosystém a koloběh vody v krajině. Způsobuje odtok podzemních vod, vsákáváni povrchových vod a odtok srážek. Podle současného plánu ma být důl prohlouben až na 330 m pod hladinu okolního terénu, což odpovída výšce Eiffelovy věže. Již provedená měření prokázala pokles vody v podzemních kolektorech až o 60 metrů.

V
foto: Julian Nyča / wikipedia.cz

Polská strana vliv dolu na zásoby vody popírá. Rodiny z okolních vesnic ale vědí své. Jak bude vypadat jejich život, až se důl rozšíří až k samotným hranicím? A kolik tisíců českých domácností postihne stejný osud jakému čelí tyto rodiny již dnes?

NEJISTÁ BUDOUCNOST

Liberecký kraj i místní občané vyčerpali veškeré právní prostředky, které měli k dispozici, ale rozšíření těžby se zabránit nepodařilo. Polsko ignorovalo povinnosti vyplývající z evropského i polského práva. Proces navíc probíhal za vyloučení veřejnosti i dotčených sousedních států, nikdo se tak nemohl k těžbě vyjádřit.

Polsko nezákonně obešlo českou veřejnost, neumožnilo jí účastnit se řízení.

Poslední šancí je žaloba u Soudního dvora Evropské unie. Může ji předložit Česká republika nebo Evropská komise, která je ale dlouhodobě přetížená a zpravidla jí trvá rok až dva, než se na soud obrátí. Tolik času ale místní obyvatelé nemají. Těžba se má na pár metrů od hranic přiblížit už v roce 2023. Do té doby se bude situace neustále zhoršovat. Zda proti polské nelegální těžbě zasáhne sama Česká republika zatím není vůbec jasné.

CO MŮŽU UDĚLAT? STAČÍ SDÍLET.

Pomozte rodinám z dotčených oblastí zase klidně žít, pomozte nám ochránit českou pitnou vodu! Ukažte, že nejste k ničení naší země lhostejní a vyzvěte ministra Richarda Brabce, aby ji ochránil. Šiřte příběh dál, sdílejte jej na sociálních sítích a mezi své známé.

#vodanebouhli @RibraRichard #Turow

SDÍLÍM TO DÁL!

V
Odkaz zkopírován do schránky.

NAPÍŠU MINISTROVI

V

Oslovte ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby ochránil českou vodu. Napište mu na sociálních sítích nebo na mail richard.brabec@mzp.cz.